Lessenpakket het Bredaas verhaal 1940-1945

BredaasVerhaal
In opdracht van het Generaal Maczek Museum en Fifty-One Club Breda samengesteld lessenpakket voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
Dit lessenpakket wordt uitgebracht in het kader van de viering 70 jaar bevrijding Breda!

Samensteller: Hans Talboom

Het lessenpakket is via de volgende link te downloaden: https://drive.google.com/file/d/0Bz1v9YD5t7l8Q05Bbm1uY2pRU2c/view?usp=sharing