18 april opening expositie “Bevochten Baronie”

Vrijwilligers, Vrienden van het Generaal Maczek Museum,

Het is zover!
Aanstaande donderdag, 18 april, wordt in de ruimte NEXT bij het Stedelijk Museum Breda de expositie “Bevochten Baronie” officieel geopend.
Dit is een initiatief van Landstad de Baronie, waarin voor dit project zeven musea uit de Baronie samenwerken. Geholpen door het Stedelijk Museum Breda presenteren ze deze tentoonstelling.
De musea zullen dit en volgend jaar elk op hun eigen manier aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.

Het ging mij te ver om jullie allen een poster in A2 formaat te sturen, vandaar dit exemplaar in bescheiden afmetingen. Ook in de pers (bijv. BN DeStem van afgelopen zaterdag 13 april) is hier aandacht aan besteed.

Met vriendelijke groet,
Jos Hegtermans.
(namens het GMM, bezig met dit project).