Presentatie Generaal Maczek Memorial op 27 juni 2017

Presentatie Generaal Maczek Memorial op 27 juni 2017

Met het Generaal Maczek Memorial gaat lang gekoesterde wens in vervulling.

Op dinsdag 27 juni 2017 hebben de besturen van de stichting Generaal Maczek Memorial en Generaal Maczek Museum het voorlopig ontwerp van het Generaal Maczek Memorial bij het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan in Breda gepresenteerd. Het Generaal Maczek Memorial wordt met een permanente tentoonstelling de thuisbasis voor het Generaal Maczek Museum. “Met de komst van het Memorial aan de Ettensebaan, gaat voor ons een lang gekoesterde wens in vervulling” aldus Frans Ruczynski, voorzitter van het Generaal Maczek Museum.

Het voorlopig ontwerp van het Generaal Maczek Memorial is een ontwerp wat in samenwerking tussen Oomen Architecten uit Breda en Kinkorn uit Tilburg tot stand is gekomen. Het gebouw biedt plaats aan de permanente tentoonstelling van het Generaal Maczek Museum, een informatie- en documentatiecentrum, een Chambre de Reflection en een filmzaal.

Een enorme wand met beelden van de bevrijding door de Poolse troepen begeleidt de bezoekers tot in het gebouw. Op een moderne wijze wordt het verhaal van de inzet van de Poolse bevrijders verteld.

De gemeente Breda heeft om het voorlopig ontwerp te kunnen maken € 50.000 ter beschikking gesteld. Inmiddels is er voor 2018 een bedrag van € 200.000 gereserveerd.
Wethouder van Cultuur, Marianne de Bie, zegt hierover: “Als er érgens een plek moet zijn om onze Poolse bevrijders te herdenken, dan is het in Breda. Omdat deze geschiedenis bewaard moet blijven. Maar ook omdat het nog steeds actueel is. Kijk naar de onrust in de wereld waar vrijheid helaas op vele plaatsen stevig onder druk staat en mensen noodgedwongen op de vlucht slaan. Daarom sta ik – en het gehele stadsbestuur – achter de komst van het Generaal Maczek Memorial en dragen we als Breda ook ons steentje bij”. Met de presentatie wordt de start gegeven om te komen tot de realisatie van het Generaal Maczek Memorial.

In de komende periode zullen de gemeente Breda, de besturen van het Generaal Maczek Memorial en het Generaal Maczek Museum samen de provincie, fondsen en overige gemeenten in de regio benaderen met de vraag of men een bijdrage kan leveren aan de daadwerkelijke totstandkoming van het Memorial.

Ook scholen, bedrijven, organisaties en particulieren zullen worden benaderd met de vraag of men een bijdrage wil leveren aan dit unieke project voor Breda en de regio. Om ons daarin te onder­steunen is een Comité van Aanbeveling gevormd, bestaande uit mevrouw Helmi Huijbregts-Schiedon, lid eerste Kamer der Staten-Generaal, de heren prof. dr. Wim van de Donk, prof. Mr. Jaap de Hoop- Scheffer, Andrew Maczek (Red. zoon van Generaal Maczek), prof. Zbigniew Wawer en Peter van Uhm, generaal bd.

Immers, de Poolse strijders vochten toen voor uwe en onze vrijheid en daar genieten we nog elke dag van. Dat willen we en mogen we nooit vergeten.

Beeldmateriaal van het ontwerp

De locatie aan de Ettensebaan in Breda
De situering gezien vanaf de begraafplaats
Impressie van de ingang
Impressie van de binnenruimte met doorkijk naar buitenruimte
De buitenruimte achter het memorial

De bijeenkomst

In de opening door de voorzitter van het Generaal Maczek Museum, de heer Frans Ruczynski, werd neergezet hoe het museum zijn taak invult nu er geen fysieke locatie is. Dit gebeurt met een viertal activiteiten:
1. Pop-up activiteiten waardoor het verhaal op meerdere plaatsen verteld kan worden;
2. Toegang tot het archief van het museum doordat dit is ondergebracht in het gemeente archief;
3. Werken aan een gedenkplaats voor de gesneuvelde Poolse bevrijders die over 49 begraafplaatsen in Nederland verspreid liggen en;
4. Toewerken naar een vaste plek om het verhaal te vertellen van de bevrijders van de pantserdivisie van generaal Maczek, de reden waarvoor iedereen vandaag bij elkaar is.

Een stem uit het verleden

Voor het historisch perspectief werden de aanwezigen toegesproken door de burgemeester van Breda uit 1944, de heer Van Slobbe. Een toespraak van 11 november 1944 ter ere van de Onafhankelijk­heidsdag van Polen, gehouden voor de Poolse bevrijders die toen nog in Breda aanwezig waren. De burgemeester sprak, nu bij monde van een acteur, de wens uit dat de Polen snel naar het eigen bevrijde land konden terugkeren. Nu weten we dat dit voor veel van de Polen niet mogelijk was tot de val van het communisme.

Het belang

Wethouder Marianne de Bie ging in op het belang van het Generaal Maczek Memorial. Dit omdat het niet alleen gaat over het verleden maar ook over het heden en de toekomst. Ze verwees daarbij naar het belang van vrijheid, maar ook de mate waarin de Polen toen – en nu de huidige migranten – ook worden opgenomen in de samenleving.

Fondsenwerving

Vervolgens schetste de heer Harrie Nuijten, verantwoordelijk voor fondsenwerving, hoe men dit wil vormgeven, want hoewel er geld was voor de uitwerking van de nu gepresenteerde plannen, is er nog veel geld nodig voor de daadwerkelijke realisatie. Het voornemen is de bouw in 2018 te starten zodat het memorial  in 2019, 75 jaar na de bevrijding van Breda, geopend kan worden.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit initiatief. Stuur een e-mail aan info@maczekmemorial.nl.

Bron: “Polen in Beeld” www.poleninbeeld.nl