Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/maczekmuseum.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2033

Naam instelling
Stichting Museum Breda-Polen 1939-1945 Generaal Maczek
Aangeduid met: Generaal Maczek Museum.


RSIN
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 808674249
Fiscaalnummer Belastingdienst: 8086.74.249


Postadres
Postbus 90002, 4800 PA Breda
e-mailadres : info@maczekmseum.nl


Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

  1. Het bijeenbrengen en in standhouden van en het aankweken van belangstelling voor voorwerpen en bescheiden, betrekking hebbende op de periode van de Tweede Wereldoorlog , speciaal op het toenmalig gebeuren in Breda en omgeving, zowel wat de bevolking betreft als wat de Duitse bezetters en Geallieerden betreft, zulks in de meest uitgebreide betekenis genomen ,
  2. Het tentoonstellen en in bruikleen en/of bewaring geven van deze voorwerpen en bescheiden ;
  3. Het verspreiden van kennis omtrent deze voorwerpen en bescheiden en;
  4. Al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Het Generaal Maczek Museum (GMM) zal vanaf 2019 de gebruiker worden van het nieuw te bouwen Generaal \Maczek  Memorial (Memorial) aan de Ettensebaan in Breda. Deze samenwerking, op een unieke locatie, biedt een kans aan het GMM om haar ambities te verwezenlijken. De ambities zijn hieronder te vinden in de 4 hoofdlijnen. Waarom de keuze voor huisvesting in een Memorial en waarom nu ? In een Memorial ligt de nadruk op herdenken en gedachtegoed. In een Museum ligt de nadruk op het conserveren en tonen van erfgoed.

Met het Memorial gaan we daarom een stap verder dan met een museum; er worden extra dimensies toegevoegd: herdenken en gedachtegoed. Het verhaal wordt echter tekort gedaan zonder expositie. Het GMM verzorgt een betekenisvolle expositie in het Memorial.

Het GMM wil mensen van nu raken met gebeurtenissen van toen. Daarbij gaat het om het verleden, maar ook om de verbinding met het heden op actuele thema’s. De invalshoek is het gedachtegoed van Generaal Stanislaw Maczek. Zijn positieve bijdrage in een negatieve periode biedt veel meer dan wat op veel andere plaatsen verteld wordt over de Tweede Wereldoorlog; veel meer dan de boodschap: “laat dit niet weer gebeuren”.  Ook in deze tijd is er behoefte aan het gedachtegoed van Maczek. Hoe leren we uit de gebeurtenissen van toen ? Hoe slaan we een brug van verleden naar heden ? Op deze thema’s wil het GMM een inspirator zijn. GMM werkt samen met het NHTV om de uitgangspunten van storytelling te gebruiken in de verhalen.

Breda en Polen; een unieke band, omdat de bevrijders na de oorlog terugkwamen om te blijven. De basis daarvan ligt in de lange inkwartieringstijd van 5 maanden tussen november 1944 en april 1945. Breda is door de bevrijding definitief verbonden met de Polen. De eerste, tweede, derde en inmiddels 4e generatie nazaten van de Poolse bevrijders slaan een sterke brug tussen verleden en heden. Daarom is het verhaal van Maczek en zijn mannen een “levende geschiedenis”.

De 4 hoofdlijnen van het GMM zijn:

  1. Permanente expositie
  2. Pop ups en tijdelijke tentoonstellingen
  3. Scholenprogramma en lezingen
  4. Onderzoek en informatie.


Alle uitingsvormen van deze 4 punten dragen bij aan het grotere geheel; het hoofdverhaal over Maczek en zijn 1e Poolse Pantserdivisie, met de focus op de bevrijding van Breda en omgeving. Maczek als naam, als merk, komt consequent terug in alle activiteiten van het GMM. Thema’s worden behandeld vanuit het gezichtspunt van Maczek of van ooggetuigen en mensen die door hem geïnspireerd zijn.

1. Expositie in het Memorial
In het Memorial is ruimte voor een aantal clusters van objecten aan de hand waarvan de verhalen worden verteld over de strijd en de bevrijding. Maczek spaarde de stad en haar inwoners door persoonlijk in te grijpen. Hij nam verantwoordelijkheid voor mens en omgeving en daarmee creëerde hij een levenslange band met de stad. Zijn gedachte(goed) wordt via deze verhalen tastbaar voor bezoekers uit het hier en nu.

2. Pop ups en tijdelijke tentoonstellingen
Dit is een dynamisch onderdeel van het GMM. Met de pop ups en tijdelijke tentoonstel-lingen treedt het GMM naar buiten, naar de stad, de regio en verder.
Het onderscheid tussen pop up en tijdelijke tentoonstelling zit in de fysieke grootte, tijd en plaats van exposeren. Pop ups zijn bescheiden maar impactvol en zijn flexibel in plaatsing ( bv op een schoolplein, in een wijk). Tijdelijke tentoonstellingen kunnen in afmeting variëren en worden opgezet voor een langere periode. De plaatsing moet voldoen een specifieke eisen.
De thema’s bevatten een actuele noodzaak en worden gelinkt aan het gedachtegoed van Maczek.  Zo ontstaat  een spannende relatie tussen heden en verleden.
Pop ups en tijdelijke tentoonstellingen vinden niet plaats in of rond het Memorial, maar dragen altijd een sterke verwijzing naar het Memorial.  Het zijn “bruggenhoofden “: van het Memorial en zorgen voor extra exposure.
Samenwerking met andere musea op het onderwerp pop up en tijdelijke tentoonstelling is een kans voor het GMM en samenwerkingspartners. Tijdelijke exposities met relevante onderwerpen kunnen worden opgenomen in het programma en het GMM kan ook tijdelijke exposities aanbieden aan andere musea of instellingen.

3. Scholenprogramma en lezingen
In de doelstelling van het GMM is het uitdragen van het gedachtegoed en van de geschiedenis sterk aanwezig. Waar kun je daarbij beter beginnen dan bij de jeugd. Iedere leerling uit en rond Breda heeft minimaal 1x het bevrijdingsverhaal beleefd in het Memorial. Voor deze doelgroep wordt een speciaal scholenprogramma ontwikkeld om de jeugd voor te bereiden en ze op niveau de verhalen te laten beleven. Voor kinderen is vrijheid een vanzelfsprekendheid. Het GMM gaat waarde toevoegen aan de beleving van vrijheid.
Lezingen kunnen in en buiten het Memorial plaatsvinden en kunnen een diversiteit aan thema’s bevatten. Basis is dat er altijd een link wordt gelegd naar het gedachtegoed van Maczek en altijd een link naar het Memorial. In het auditorium van het Memorial kan het GMM beschikken over een inspirerende thuisbasis voor lezingen en het tonen van geschiedkundige documentaires.

4. Onderzoek en informatie
Waar het scholenprogramma stopt start het onderzoek en informatieprogramma. Onderzoek vanaf middelbaar schoolniveau tot en met universitair niveau.  Onderzoek draagt bij aan het verbreden van de kennis gelinkt aan de doelstelling. Samenwerkings-verbanden met instellingen als het stadsarchief tot universiteiten zijn hierbij van  belang. Dit punt biedt inspiratie voor alle bovengenoemde punten. Met de samenwerking hebben we tot doel de archieven beter te ontsluiten, deels te digitaliseren. Dat geldt voor de boeken, maar vooral ook voor de vele duizenden foto’s die het GMM bezit. De basis van onderzoek en informatie ligt in het kenniscentrum in het Memorial.

Naast onderzoek moet iedereen die een vraag heeft over het onderwerp Maczek en de 1e Poolse Pantserdivisie terecht kunnen in het kenniscentrum. Via internet bestaat de mogelijkheid om informatie te geven aan  iedereen en overal.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter :                         Franciszek Cornelis  Konrad  Ruczynski

Secretaris :                         Wanda Maria Francisca Smigielski

Penningmeester :              Johannes Franciscus Josephus Mertens

Vice voorzitter :                 Edward Charles Cuber

Bestuurslid :                       Joseph Louis Marie Emile Hegtermans

Bestuurslid :                       Petrus Adriaan Gerard Christiaan Haagh

Bestuurslid :                       Ivo Adelbertus Rigter

Bestuurslid :                       Matheus Cornelis Johannes van Veen


Beloningsbeleid
Er worden geen vergoedingen aan medewerkers, zijnde vrijwilligers , betaald. Deze kunnen alleen gemaakte kosten ten behoeve van de instelling declareren. Het museum wordt sec geëxploiteerd door vrijwilligers.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Januari 2018
Overleg met commissie zichtbaarheid inzake de gang van zaken wat betreft het museum.

Bezoek van de nieuwe Poolse consul , mevrouw Renata Kowalska, aan bestuur van het museum.Lezing door voorzitter bij de Heemkundekring Made en Drimmelen. Hierbij 80 geïnteresseerden aanwezig. Deze lezing betrof Slag bij het Kapelse Veer.

Lezing over de aanval op de Maasbruggen in Rotterdam bij aanvang van de oorlog in het Mobilisatiemuseum in Prinsenbeek.

Jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers van het museum met verslag van de voortgang van het project Maczek Memorial.


Februari 2018
Begrafenis van de heer Jan van Bavel, vrijwilliger van het museum.

Crematieplechtigheid van Rineke Donkers , partner van Mathé van Veen, vrijwilliger.


Maart 2018
Presentatie Generaal Maczek Memorialprojec t door architektenbureau Oomen aan het projectteam en Algemeen bestuur van het museum.

Bespreking op Bredase gemeentehuis met wethouder cultuur en 2 ambtenaren.

Herdenking van de geboortedag van Generaal Maczek met een korte plechtigheid op de Militaire Poolse begraafplaats. Hierbij aanwezig de nieuwe Poolse consul , vereniging 1e Poolse Pantser Divisie , Serce Polski en scoutinggroep Generaal Maczek en afgevaardigden van het museum. Pastoor Kim celebreerde een korte mis.


April 2018
Poolse studenten van de Nationale Film- en T.V. school uit Londen kwamen opnamen maken in relatie tot Maczek.

Publiekspresentatie plannen Generaal Maczek Memorial aan vertegenwoordigers van de gemeente Breda, de provincie, V-fonds , Visit Brabant en Crossroads in collegekamer van het stadhuis.

Onderhout met directeur van de Oorlogsgravenstichting in Den Haag.

Bezoek studenten en leraren van een middelbare school in Ilawa in het noorden van Polen. Naast een documentaire heeft de groep alle Poolse bezienswaardigheden bezocht.


Mei 2018
Doop Sosabowski-tulp in Driel georganiseerd door de stichting Drie-Polen.

Reis naar Warschau en Wroclaw met de burgemeester van Breda.

Gesprek met directeur van het Gedenkcentrum Kamp Vught inzake toekomstige exploitatie van het Gen. Maczek Memorial.

Onderhoud met waarnemend ambassadeur van Polen en andere ambassade medewerkers over de ontwikkelingen rondom het Memorial.

Ophalen delen van een neergestorte “Poolse Wellington “in het IJsselmeer te Vriezenveen.

Filmopnamen op het Poolse ereveld i.v.m. het maken van een promodocumentaire voor het Gen. Maczek Memorial.

Juni 2018
Landelijke dag van het kasteel waarbij vrijwilligers van het Gen.Maczek Museum hebben meegewerkt met ons collega-museum de Historische Verzameling.

Re-enactment bijeenkomst in Polen.

Publiekspresentatie plannen van het Gen.Maczek Memorial.

De commissie zichtbaarheid heeft t/m juni meerdere succesvolle middagprogramma georganiseerd met lezingen en films betreffen de inzet van de 1e Poolse Pantser Divisie. Juli 2018 Overleg met Hoofd Bredaase Archief over invulling van de uitvoering inzake samenwerking tussen het Archief en het Gen.Maczek Museum. Tevens is aan de orde geweest de verdere samenwerking tussen het Archief en het Gen.Maczek Museum in de toekomst.

Onderhoud met Pim Sybesma van Trade & Sales , een afdeling van Visit Brabant,  om een brochure samen te stellen m.b.t. het bezoeken van diverse locaties in verband met de W.O. II.

Overleg met de deelnemers achter Crossroads betreffende de subsidieaanvragen bij het V-fonds.  Het V-fonds heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij toe willen naar één gecombineerde aanvraag van alle initiatieven voor Brabant over meerdere jaren.

Augustus 2018
Bespreking bij de gemeente Oosterhout over de mogelijkheid een expositie te houden in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bezoek van de commandant en officieren van de 11 Lubuski Pantser Divisie uit Zagan, de drager van de traditie van de 1e Poolse Pantser Divisie. Doel was uitleg over de herdenking in oktober en uitleg over het Memorial. Tevens werd een bezoek gebracht aan het Poolse Militaire Ereveld.

Afscheidsreceptie van de heer Piotr Kobza, hoofd van de politieke afdeling en 2e persoon op de Poolse ambassade in Den Haag.  Tevens ter verwelkoming van mevrouw Katarzyna Banaskiewicz als zijn opvolgster.

September 2018
Begrafenis ceremonie van Lt Maciej Socharski en Sgt Henryk Sikorski, bemanningsleden van de neergestorte Wellington R 1322 van het 305 Poolse Squadron tijdens W.O. II in het IJsselmeer.

Bezoek Adegem voor het bijwonen van een presentatie nieuw op te richten Poolse “Liberating Route of the PolishFirst Amoured Division of General Maczek “door Jerzy Samborski uit Warschau en tevens bezoek aan Canada-Polen museum Adegem.

Uinodiging door Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Den Haag voor het bijwonen een paneldiscussie en receptie , getiteld : “Three Generations,  Three Countries , One Mission “ Hierbij was ook aanwezig de nieuwe Poolse Ambassadeur Marcin Czepelak.

Masterclass  “Laat reviews voor je werken” . Onderwerp : De presentatie en prestatie van

jouw locatie op reviewsites is cruciaal. Ze bereiken niet alleen een internationaal miljoenenpubliek, ook spelen ze een grote rol in het zoek- en boekgedrag van potentiële gasten.

Bijwonen van de 73e herdenking van de bevrijding van Axel in Zeeuws Vlaanderen door de Polen.

Bijwonen van de 73e herdenking van de slag om Arnhem in Driel waar de Poolse 1e Parachutistenbrigade onder leiding  van Generaal Sosabowski heeft gevochten. Hierbij  contact gehad met de nieuwe ambassadeur Marcin Czepelak en professor Dr. Zbigniew Waver , directeur van het beroemde Wazienki Museum in Warschau. Hij is toegetreden tot het Comité van Aanbeveling voor het nieuwe Memorial/museum.

Bijwonen van de 73e herdenking van de bevrijding van België op de algemene begraafplaats te Lommel (België).

Lezing door Rinie Maas over de bevrijding van Breda oktober 1944 door de Polen met als titel  “De Poolse soldaat is een Apache “

Overleg met Drs Roel Broer van de Nederlandse oorlogsgravenstichting.  Onderwerp was de tekst van een nieuw te ontwerpen informatiebord bij het Poolse Ereveld te Breda. Oktober 2018 Bijwonen van het 5-jarig jubileumfeest van de Bredase Poolse Scouts van Generaal Maczek.

Bespreking op de Poolse ambassade op verzoek van de nieuwe Poolse ambassadeur samen met bestuurders van de 1e Poolse Pantserdivisie en de stichting jaarlijkse herdenking Ginneken. De ambassadeur nam het initiatief voor wervingsdocumentaire voor de komende herdenking.

Open dag op het militaire Ereveld te Breda. Door enkele vrijwilligers werden historische achtergronden verteld bij oorlogsgraven. Op een groot beeldscherm werd o.a. de documentaire over het nieuw te bouwen Memorial getoond. Vanuit Crossroads was afgevaardigde aanwezig om individuele verhalen van bezoekers op te nemen.

Bespreking met vertegenwoordigers van de Poolse partnerstad Wroclaw en vertegenwoordigers van de gemeente Breda en het Generaal Maczek Museum. Onderwerp hierbij was de samenwerking en steun.

Schoolprogramma Pop-up-Tankproject  in het “Visserskot “  aan het Wilhelminapark.  Dit was de 2e keer en het is bedoeling dat het zich jaarlijks herhaalt zo rond de jaarlijkse herdenking.

Hieraan kunnen leerlingen van groep 8 van basisscholen deelnemen. In 2017 werden 16 groepen welkom geheten en de opzet is  dat zich dit uitbreid.

Herdenking 73e bevrijding van Breda en Oosterhout. Hierbij was aanwezig de Staatssecretaris van Cultuur , de heer Jaroslaw Sellin, de burgemeester van Breda Paul Depla en de Voorzitter van het Generaal Maczek Musuem.  Zij hebben de  “Letter of intent “  ondertekend  om de komende tijd de intenties om te zetten tot daadwerkelijke acties.

Tevens was zowel op zaterdag als zondag de Re-enactmentgroep aanwezig  met het Poolse vaandel.

November 2018
Lezing over de slag bij het Kapelse Veer aan leden en belangstellenden van de Heemkundekring te Elshout.

Interview door een journaliste van het Brabants Dagblad.

Bezoek aan Brussel op uitnodiging van de Poolse ambassade in België.  Er was een avond gewijd aan de overleden Belgisch Poolse veteraan Sylvester Bardzinski.

Interview opgenomen door een journalist van de Evangelische Omroep voor een radioprogramma in december.

December 2018
Bijeenkomst op de KMA als dank aan de vrijwilligers die de organisatie van de Stichting Historische Verzameling KMA steunen bij activiteiten.

Vergadering  Fondsenwervingcomité met betrekking tot de nieuwbouw Memorial/meuseum.

Tijdens de noodgedwongen sluiting  van het museum vinden doorlopend werkzaamheden plaats zoals  bemanning van de bibliotheek, algemeen beheer , onderhoud en digitalisering foto’s en militair materiaal. Dit alles door vrijwilligers.


Hieronder vind u het jaarverslag van het jaar 2018:

GMM Financieel Jaarverslag 2019