Het Generaal Maczek Museum stelt zich ten doel:

  • Het bijeenbrengen (zowel in eigendom, bruikleen als bewaring), in standhouden en tentoonstellen van voorwerpen en documenten die betrekking hebben op de periode van de Tweede Wereldoorlog plus het kweken van belangstelling voor en verspreiden van kennis van de geschiedenis over deze periode.
  • Zich speciaal te richten op de geschiedenis van de Poolse militaire inzet aan het West-Europese front in de jaren 1939 – 1948 (vanaf dat moment worden de Poolse troepen in West-Europa ontbonden) met de nadruk op Nederland en de Poolse eenheden die in Nederland zijn ingezet met name de 1e Poolse Pantser Divisie, de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade en de Poolse Luchtmacht. Dit betekent niet dat de perioden voor 1939 en na 1948 hiervan uitgesloten zijn.
  • Aandacht te besteden aan het toenmalig gebeuren in Breda en omgeving, zowel wat de bevolking als de bezetters en de geallieerden betreft, zulks in de meest uitgebreide betekenis genomen.
  • Alles uit te voeren wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of daaraan kan bijdragen.