BredaasVerhaal
In opdracht van het Generaal Maczek Museum en Fifty-One Club Breda samengesteld lessenpakket voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
Dit lessenpakket wordt uitgebracht in het kader van de viering 70 jaar bevrijding Breda!

Samensteller: Hans Talboom

Het lessenpakket is via de volgende link te downloaden: Het Bredaas Verhaal