Wordt Vriend van het Generaal Maczek Museum

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 september 2010 is de Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum opgericht om het museum voor de toekomst te behouden. De Stichting stelt zich volgens haar Statuten ten doel: Het werven van fondsen voor en het geven van financiële ondersteuning aan de in Breda gevestigde stichting “STICHTING MUSEUM BREDA-POLEN 1939 1945 GENERAAL MACZEK”.

Medewerkers van het museum werken op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. Het in stand houden van het museum, het uitbreiden van de verzameling, inclusief de bibliotheek, en het conserveren van de in bruikleen gestelde of als schenking ontvangen stukken, kost veel geld. Enige vorm van subsidie wordt echter niet ontvangen.

Wij nodigen u daarom van harte uit om “Vriend van het Generaal Maczek Museum” te worden en ons daardoor – met uw hulp – in staat te stellen dit bijzondere museum, dat zo velen een warm hart toedraagt, in de toekomst te behouden en uit te breiden.

U kunt dit doen door € 25 per jaar over te maken; een hoger bedrag mag uiteraard ook en wordt vanzelfsprekend op prijs gesteld.  Als bedrijf kunt u dit doen door een bijdrage van minimaal € 100 te storten.

Via een nieuwsbrief zullen de Vrienden van het Generaal Maczek Museum op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Stichting Vrienden en van de ontwikkelingen van het museum.

Verhuizing Generaal Maczek Museum
Vanaf 10 januari 2015 zijn de expositieruimten van het Generaal Maczek Museum wegens verhuizing voor onbepaalde tijd gesloten. De expositieruimten zijn weliswaar gesloten, maar achter de schermen gebeurt nog steeds heel veel. Zo blijven wij op verzoek lezingen op locatie verzorgen en is de bibliotheek van het Generaal Maczek Museum tijdelijk naar het Stadsarchief Breda verhuisd. Intussen wordt hard gewerkt aan herhuisvesting van het museum in een nieuwe setting op een nieuwe locatie. Voor vragen en informatie kunt u ons bereiken via onze website.
https://www.maczekmuseum.nl of e-mail: info@maczekmuseum.nl

Wij zien uit naar uw positieve reactie d.m.v. het invullen en opsturen van het donatieformulier dat u kunt vinden via onderstaande link. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden per e-mail of via de website.
Mogen wij op u rekenen?

Met vriendelijke groet,
het Bestuur,

Drs. H.W.S.M. (Harrie) Nuijten Voorzitter
Ir. J. (Hans) Brink Secretaris

Onder de volgende link vindt u:
* Donatieformulier
* Gegevens ANBI-status
* Jaarrekening 2016
* Jaarrekening 2017