Ontstaan en Geschiedenis van het Generaal Maczek Museum in Breda

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw begonnen de heren A.J.M. van Alphen, C.Coenders en W.Mol voorwerpen, boeken en geschriften te verzamelen met betrekking tot de gebeurtenissen in Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vooral de bevrijding van de stad door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek had hun belangstelling. De verzameling groeide uit tot een privémuseum in het huis van één van de drie oprichters.

In 1981 werd een stichting opgericht, met de naam Museum Breda-Polen 1939-1945. Na een bezoek aan de tentoonstelling die de stichting in het gebouw van de St.Olof detailhandelsschool had ingericht over het aandeel van de Polen in de bevrijding van Zuid-Nederland en Breda, heeft generaal Maczek goed gevonden dat zijn naam aan een op te richten museum werd verbonden.

De stichtingsnaam luidt: Stichting Museum Breda-Polen 1939-1945 Generaal Maczek.

In 1997 werd het museum overgebracht naar de huidige locatie t.w. Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda.