Witamy na stronie internetowej Muzeum Gen.Maczka w Bredzie, w Holandii.

Muzeum jest poświęcone tym dzielnym mężczyznom i kobietom z 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej, którzy w latach 1944 – 1945, walcząc pod dowództwem generała Stanisława Maczka, wyzwolili znaczne obszary naszego kraju spod niemieckiej okupacji.Nasi wyzwoliciele nie byli jednak w stanie wyzwolić własną ojczyznę i musieli ( z bólem) zaakceptować dalsze 50 lat ucisku. Godziny otwarcia Muzeum: od 14.00 do 17.00 w kazda druga i czwarta niedziele miesiaca.