Muzeum Generała Maczka stawia sobie za cel:            

  • Gromadzenie  obiektów i dokumentów dotyczących II Wojny Światowej (zarówno  stanowiących  własność muzeum jak i udostępnionych drogą wypożyczenia); eksponowanie tychże  obiektów i zachowywanie ich w dobrym stanie, a także wzbudzanie zainteresowania  i rozpowszechnianie wiedzy historycznej na temat tego okresu.
  • Szczególne  ukierunkowanie zainteresowania na historię Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie –  udział polskich jednostek militarnych w walkach na frontach Europy Zachodniej w  latach 1939-1948 (do momentu rozwiązania polskich jednostek w Europie Zachodniej),  ze szczególnym naciskiem na Holandię i polskie formacje walczące na terenie  Holandii, takie jak: 1sza Dywizja Pancerna, 1sza Niezależna Brygada  Spadochronowa i Polskie Siły Lotnicze. W tym przypadku okres zainteresowania nie  jest zacieśniony tylko do lat 1939-1948.
  • Skupienie  uwagi na wydarzeniach z czasów II Wojny Światowej rozgrywających się w Bredzie i  okolicy, dotyczących zarówno ludności miejscowej jak i okupantów oraz  wyzwolicieli (aliantów).
  • Prowadzenie  wszelkiej działalności, która z powyższymi punktami posiada związek w  najszerszym znaczeniu.