Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda
The Netherlands

Adres pocztowy:
Postbus 90.002
4800 PA Breda

info@maczekmuseum.nl

Wymagane dowody tożsamości w związku z położeniem muzeum na terenie wojskowym.