Powstanie i historia Muzeum Generała Maczka w Bredzie

W latach  70-tych minionego wieku panowie A.J.M.van Alphen, C.Coenders i W.Mol rozpoczęli  kolekcjonowanie różnych przedmiotów, książek i pism, które miały związek z  wydarzeniami w Bredzie w czasach II Wojny Światowej. Ich szczególnym  zainteresowaniem cieszyło się wyzwolenie miasta przez 1szą Polską Dywizję  Pancerną pod dowództwem gen.Maczka. Z czasem ich kolekcja rozrosła się do  rozmiarów prywatnego muzeum, które mieściło się w domu jednego z założycieli.

W roku  1981 powstała fundacja pod nazwą “Muzeum Breda-Polska 1939-1945”. Fundacja ta  zorganizowała w budynku szkoły handlu detalicznego im.św.Olofa wystawę  poświęconą udziałowi Polaków w wyzwalaniu terenów Holandii Południowej i Bredy.  Wystawę odwiedził osobiście gen.Maczek i po wizycie zaaprobował połączenie jego  nazwiska z nazwą muzeum. Nazwa fundacji brzmiała wówczas: “Fundacja Muzeum Breda  – Polska 1939-1945 Generał Maczek”.

W roku 1997  muzeum przeniesione zostało do obecnej siedziby na teren koszar im.Tripa van  Zoudtland w Bredzie.