Dnia 8 września 2010 roku dwaj panowie, Willem Dutilth i Hans Brink założyli “Fundację Przyjaciele Muzeum im.Generała Maczka”. Zadaniem Fundacji jest gromadzenie funduszy celem finansowego wspierania Muzeum im.Generała Maczka.

Zostań  przyjacielem Muzeum im

Generała Maczka Szanowni  Państwo, Z radością  informujemy, że w dniu 8 września 2010 roku została powołana do życia “Fundacja  Przyjaciele Muzeum im.Generała Maczka “, stawiająca sobie za cel zabezpieczenie  przyszłości Muzeum. Zadaniem statutowym Fundacji jest gromadzenie funduszy na  finansowe wsparcie istniejącej w Bredzie fundacji  “Fundacja Muzeum Breda Polska  1939/1945 Generał Maczek“ oraz na podlegające jej Muzeum, ze szczególnym  uwzględnieniem znalezienia dla Muzeum nowej  lokalizacji. Fundacja Przyjaciele  Muzeum im.

Generała Maczka służy interesowi ogólnemu i nie ma na celu osiągania  zysku. Współpracownicy Muzeum pracują wyłącznie jako wolontariusze i nie  otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Dzięki temu  możliwe jest nieodpłatne udostępnianie muzeum zwiedzającym w każdą drugą i  czwartą niedzielę miesiąca. Utrzymanie Muzeum, gromadzenie i powiększanie  zbiorów, również bibliotecznych oraz konserwacja obiektów wymagają dużych  nakładów finansowych. Muzeum nie otrzymuje żadnych subsydiów. Dlatego też, aby  zachować tę cenioną i ważną placówkę dla przyszłych pokoleń, powołana została    “Fundacja Przyjaciele Muzeum im.Generała Maczka”,  jako instytucja gromadząca  fundusze i finansowo wspierająca Muzeum im.gen.Maczka. Fundacja służy, jak  wspomniano, dobru wspólnemu i jest organizacją non profit.

Zachęcamy Państwa serdecznie    zostańcie Przyjaciółmi Muzeum im.Generała  Maczka. Z Państwa pomocą, dzięki Państwa darowiznom,  uzyskamy możliwość  zachowania tego wyjątkowego muzeum dla przyszłości a także będziemy mogli dalej  je rozbudowywać.

Aby zostać  Przyjacielem Muzeum wystarczy ofiarować na ten cel 25 euro rocznie. Wyższa suma  będzie naturalnie mile widziana i wysoko ceniona. Dla przedsiębiorstw  minimalna  kwota rocznej wpłaty wynosi 100 euro. Przyjaciele Muzeum będą otrzymywać  regularnie wiadomości na temat Fundacji oraz działalności samego Muzeum.

Oczekujemy Państwa pozytywnej reakcji poprzez kliknięcie myszką w formularz donacyj: Donation form
Czy możemy  na Państwa liczyć ?

Serdecznie  pozdrawiamy, Zarząd  Fundacji
Drs. H.W.S.M. (Harrie) Nuijten    Przewodniczący
Ir.J.Brink Sekretarz