Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/maczekmuseum.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2033

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de Stichting Museum Breda-Polen 1939-1945 Generaal Maczek te Breda, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41103415, inzake de website www.maczekmuseum.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de stichting en is desgewenst door betrokkenen op te vragen bij het bestuur van het Generaal Maczek Museum.

De stichting respecteert de privacy van alle bij haar geregistreerde personen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens van medewerkers, van als Vriend genoteerde personen en van donateurs worden opgeslagen in een aparte administratie.
  • Wanneer u ons benadert als (potentiële) klant vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden in onze klantadministratie opgeslagen en worden gebruikt voor het beantwoorden van verzoeken om informatie, de afwikkeling van opdrachten en mailingen over de diensten die wij leveren.


Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de stichting. Wij verstrekken uw persoons­gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen via info@maczekmuseum.nl.  Indien u het op enig moment niet meer op prijs stelt om informatie per e-mail te ontvangen, kunt u dat eveneens via info@maczekmuseum.nl laten weten.

Bewaartermijn
De stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies of vergelijkbare technieken
De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@maczekmuseum.nl.

17 mei 2018