Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/maczekmuseum.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2033

Word Vriend van het Generaal Maczek Museum

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 september 2010 is de “Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum” opgericht om het museum voor de toekomst te behouden. De Stichting stelt zich volgens haar Statuten ten doel: Het werven van fondsen voor en het geven van financiële ondersteuning aan de in Breda gevestigde stichting “STICHTING MUSEUM  BREDA-POLEN 1939 – 1945 GENERAAL MACZEK”.

U weet het ongetwijfeld: in 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan de Duitse overheersing. Sinds die tijd is er veel aandacht geweest voor de Amerikaanse, Britse en Canadese bijdrage aan de bevrijding van ons land.

Veel minder aandacht is er geweest voor het feit dat een groot aantal Nederlandse gemeenten bevrijd is door de troepen van de 1e Poolse Pantserdivisie van Generaal Maczek. Nog even en de generatie die hier nog over kan vertellen, is er niet meer. Er moet dus nu wat gebeuren. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat door het bestuur van het museum het initiatief genomen is om te komen tot de bouw van het

Generaal Maczek Memorial.

Het Generaal Maczek Memorial wordt dè herdenkingsplek in Nederland waar de opofferingen  die de Poolse militairen gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben geleverd om grote delen van West-Europa te bevrijden, in blijvende herinnering worden gehouden.  Waar anders kan dit beter gesitueerd worden dan naast het grootste Poolse militaire ereveld in Nederland, te weten aan de Ettensebaan in Breda. Immers hier ligt, geheel conform zijn eigen wens, generaal Maczek tussen zijn troepen begraven. Zie hiervoor de presentatiefilm: https://youtu.be/jsLrt8ADOrM

Het realiseren van het Generaal Maczek Memorial vergt een investering van circa € 1,8 miljoen. Het grootste deel van de investering moet worden opgebracht door subsidies. Inmiddels is de toezegging ontvangen van de provincie Noord-Brabant en het V-fonds van een totale subsidie voor € 1 miljoen, nadat de gemeente Breda al eerder € 250.000,= had toegezegd. Een eenvoudig rekensommetje laat dan zien dat we er nog niet helemaal zijn. De aanvullende financiële middelen zijn nodig voor o.a. de inrichting en audiovisuele faciliteiten. Het bestuur hoopt het Memorial in oktober 2019 rond de herdenking van 75 jaar bevrijding van Breda in gebruik te kunnen nemen.

Het is tegen deze achtergrond dat wij gaarne een beroep op u doen voor financiële ondersteuning in de vorm van een minimum bijdrage van € 35 per jaar; als bedrijf kunt u dit doen door een bijdrage van minimaal € 150 te storten.  Mogelijk wilt u iets extra’s doen in verband met de bouw van het Memorial.

U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer: NL 26 RABO 0124 7215 08 ten name van

Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum te Breda o.v.v. Bijdrage Vrienden.

Via onze kwartaal-nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. het nieuwe Memorial gebouw en de activiteiten van het Generaal Maczek Museum.

Wij zien uit naar uw positieve reactie en zien uw aanmelding middels opgave van uw naam en adres aan info@maczekmuseum.nl  gaarne tegemoet.

U bij voorbaat dankzeggend voor uw steun, verblijven wij.

Bestuur Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum.

Onder de volgende link vindt u:
Gegevens ANBI-status
Jaarrekening 2020