Zondag 27 oktober herdenking van de gesneuvelde Poolse militairen in Breda

Zondag 27 oktober herdenking van de gesneuvelde Poolse militairen in Breda

 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Breda bevrijd werd van de Duitse onderdrukking, door de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek. Dit wordt op grootse wijze herdacht in Breda, maar er wordt ook stil gestaan bij de, meestal jonge jongens, die in een vreemd en onbekend land hun leven gaven. Hun devies was “voor Uw en onze vrijheid”.

Herdenking Ettensebaan in Breda

 

Na felle gevechten in Alphen en Gilze was het de bedoeling dat de Divisie het Wilhelminakanaal zou oversteken steken  om Oosterhout te bevrijden. Maar de Desert Rats van de 7e Engelse Pantserdivisie waren al in Dongen en trokken vandaar richting Oosterhout.

Daarop vroeg generaal Maczek aan veldmaarschalk Montgomery of hij linksaf mocht slaan om Breda te bevrijden. Generaal Maczek stuurde eenheden naar het oosten, zuiden en westen van Breda. Om de stad te sparen liet hij de mogelijkheid open voor de Duitsers om naar het noorden te vluchten. In Breda vielen dan ook bijna geen burgerslachtoffers en er ontstond relatief weinig schade aan de gebouwen.

Op 29 oktober begon de aanval op Breda.

De Bredase bevolking uitte haar dankbaarheid door Generaal Maczek het ereburgerschap van Breda aan te bieden. De uitnodiging om in Breda te komen wonen sloeg hij echter af: “Ik ben de Schotse regen gewend”.

400 Jonge mannen kwamen na de oorlog wel terug naar hun Breda voor de liefde en om hier hun toekomst op te bouwen.

 

Naast de vele festiviteiten dit weekend staan we ook stil bij de jongens van pas 18, 19 jaar die begraven liggen op de Poolse Erevelden aan de Vogelenzanglaan (Ginneken) en aan de Ettensebaan (Breda). Hier is ook het graf van Generaal Maczek. Zijn wens was om bij zijn jongens begraven te worden.

 

Op zondag is er om kwart over 9 een herdenkingsdienst  in de Sint Laurentiuskerk, waarna om kwart voor 11 de gesneuvelden herdacht worden op het Ereveld in het Ginneken.

Om 13.00 uur begint de herdenking op het Ereveld aan de Ettensebaan.

 

De ceremonie in het Ginneken wordt verzorgd door het Comité Herdenking 1944 Ginneken en op de Ettensebaan door Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland en wordt geleid door Stas Szamrowicz, een zoon van een Poolse bevrijder.

Naast de burgemeester van Breda, de heer Depla, zijn ook aanwezig de Poolse Ambassadeur in Nederland, de heer Czepelak, de Poolse minister van Veteranenzaken, afgevaardigden van de Poolse Generale Staf, samen met enkele Poolse veteranen, die Nederland bevrijd hebben en vele andere groeperingen. Een Erecompagnie van de 11e Poolse Pantsercavaleriedivisie uit Zagan (Polen), die de tradities van de divisie van Maczek overgenomen heeft, zal een eresalvo geven. Muziekvereniging Fidelis speelt samen met het Militair Orkest van de 11 Pantserdivisie.

 

In Oosterhout worden op het Poolse Ereveld aan de Veerseweg de gesneuvelde Polen op zaterdag  26 oktober herdacht om 10.30 uur.